Kasernen

For investorene var dette et "røverkjøp".