En god kriminalomsorg

Økt satsing på kriminalomsorgen er en effektiv form for kriminalitetsbekjempelse.