• ET NASJONALT FORBUD: Burka og nikab bør forbys i norske skoler, på grunn av undervisningssituasjonen og fordi det er kvinneundertrykkende. Og det bør være en nasjonal politikk på dette, ikke opp til hver enkelt kommune. FOTO: SCANPIX

Ansvarsfraskrivelse fra regjeringen

Det er mange gode grunner for å forby disse religiøse plaggene i skolen, slik det later til at flere og flere vil gjøre.