Overkjører lokale ønsker gang på gang

Vi opplevde akkurat det samme for et år siden da sokneprest i Bamble og Herre menigheter ble ansatt.