Mindretallets diktatur

Når det gjelder «korssaken» har flere media opplyst det distriktssjef Sårheim i begynnelsen var taus om, nemlig hvor mange som protesterte mot det 14 mm korset Sællmann brukte.