• Når det ropes opp om "avkristning", har det for så vidt mye for seg, men det er problematisk å se det først og fremst som et "program", hevder artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Den kristne kulturarven

Tidligere biskop i Agder, Olav Skjevesland, hadde en kronikk om den kristne kulturarven her i avisen lørdag 9. november, og han anla en bred forståelse for at den har og har hatt verdifulle, mens også problematiske sider.