Bør beklage

Reaksjonene fra Strømmestiftelsen på Einar Øgrey Bransdals betimelige kritiske spørsmål overfor stiftelsens markedsføring på bruken av sine innsamlede midler, viser at Bransdal har truffet "spikeren på hodet".