• VERDIER: I motsetning til Wennesland, mener artikkelforfatteren at det ikke er den offentlige skolen som legger grunnlaget for morgendagens samfunn, men barna selv. FOTO: FAKSIMILE: Fædrelandsvennen 6. juni.

Grunnlaget for morgendagens samfunn

Artikkelforfatteren kommenterer prest Hans Jørgen Wenneslands utspill i kristenskole-debatten.