• mike - lørkom 180513.jpg FOTO: Mike Tombs

FoU: F for forskning, U for utvikling, o for?

Forskning er et viktig bidrag i arbeidet med innovasjon og utvikling i offentlig sektor. Spørsmålet er hvordan forskning henger sammen med utvikling.