• INGEN GARANTI: Det finnes ingen garanti for å unngå kreft, skriver artikkelforfatterne, men man kan ta noen valg for å minske risikoen. FOTO: nyebilder.no

19 helseministre i neste regjering

At folkehelse og forebygging er viktig, finnes det ikke en eneste politiker som er uenig i.