• Trolig er det ingen i kommunestyret som virkelig ønsker seg denne vindmølleparken, hevder artikkelforfatteren. Men man er presset av en økonomi som er på felgen. FOTO: ILL.: Jan Grytting

Hvem ønsker vindmøllepark, egentlig?

En god idé. I prinsippet. Fordi det er ren, fornybar energi.