• Læreren er den viktigste faktoren for kvalitet i skolen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Forventninger til kunnskapsministeren

Verdien av framtidig arbeidsinnsats utgjør over 80 prosent av vår nasjonalformue. Petroleumsformuen utgjør 4 prosent.