Israel til hjelp

Men hvem er det som det kalles på i krisesituasjoner, enten på Entebbe eller i Nairobi? Jo, det er den forfulgte staten Israel! Ufattelig!