Kommunebudsjett og skoleelever

Tiden synes å være inne for de borgerlige partier til å gjøre forsøk på å innfri sine valgløfter.