Avviklingsprosessen står til stryk

Vi ønsker å minne EBT om at organisasjonen vel er til for å tilrettelegge for brukerne.