• ØYGARD I FENGSEL: Rune Øygard skal sone to år og tre måneder. Det er en dom som later til å være mer i takt med folks rettsoppfatning, enn den mildere dommen fra lagmannsretten. FOTO: Meek, Tore

Punktum for Øygard-saken