Kirke og politikk

Noen politiske saker har så store etiske sider og moralske dilemmaer at de naturlig vil inngå som en del av dagsorden til en kirke som ønsker å være til stede i sin tid.