Private løsninger

For den som står i helsekø er det viktigste at man får en trygg og forsvarlig utredning og behandling så raskt som mulig.