• tømmertransport.jpg

Rammevilkår for tømmernæringen

Spesielt er agderfylkene dårlig stelt.