Masters of war

Du går ikke til en blodig krig mot et land for å sikre stemmeretten og skoleplass for kvinner!