Frp tapar og tapar

Ytterleggåande politiske parti må finne seg i at deira sære standpunkt ikkje blir vedtekne.