• Vi har aldri betalt så lite for mat som vi gjør i disse tider, skriver forfatteren. FOTO: Torstein Øen

Undring fra en bondedatter

Gilde og Tine er det jeg er blitt opplært til å kjøpe av kjøtt— og melkeprodukter. Og det, selv om jeg er student, har jeg klart å holde så godt som alltid.