• Artikkelforfatteren mener det spede befolkningsgrunnlaget i landsdelen ikke er et argument for å slå sammen UiA med Høgskolen i Telemark. FOTO: ARKIV

Vi er så få her på Sørlandet

Telemark graviterer mer mot nordøst enn mot Sørlandet, og representerer verken for høyere utdanning eller sykehus noen løsning på Sørlandets utfordring med en liten befolkning.