Uansvarlig av arbeidsministeren

Arbeids— og sosialminister Robert Eriksson ønsker en større del av tjenestene i skjermet sektor ut på anbud.