Lønns- og trygdeoppgjøret

Årets lønnsoppgjør er nå i full gang, og de fleste er som ventet opptatt av hva resultatet blir, for alle arbeidsføre nordmenn i fullt arbeid.