• For lenge siden, ble utmarka kalt innmarkas mor, fordi husdyrenes gjødsel etter beiting i skog og hei, ble samlet på deres hvileplasser og brakt hjem til innmarka, åkeren og enga, skriver artikkelforfatteren. I dag er det den industrielle nitrogenfiksering som overgår bakterienes. FOTO: SCANPIX

Dagens teknologi - et evolusjonært villskudd?

Vår landbruksteknologi som med stadig større tyngde ruller over de tusen knuste hjem under traktordekket, etterfulgt av kunstgjødselens sviende salter og kjemiske dusjer, er ikke kompatibel med jordens evolusjonære teknologi. Hvorfor?