• Vindmøller er blitt en politisk motesak; dessverre også hos kraftselskapene, skriver innsenderen. Vindkraften er dobbelt så dyr som vannkraften, dessuten upålitelig. Bildet er fra Rjukanfossen – i Tovdalsvassdraget. FOTO: ARKIV

Vannkraft eller vindmøller?

Våren 1993 stod kampen om Tovdalsvassdraget i Stortinget. Det ble vern, ikke minst på grunn av innstillingen fra Birkenes.