• Artikkelforfatteren er uenig med ordfører Grundekjøns holdning til debatt i bystyret, men er et stykke på vei enig med varaordfører Kristiansen, som til Fædrelandsvennen uttaler at det er positivt at vi har fått større enighet og mindre kjefting i bystyret i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Voff!

"Sannhetens og frihetens farligste fiender iblant oss, det er den kompakte majoritet", skrev Henrik Ibsen i sitt drama ”En folkefiende”. Å ha flertall er ikke ensbetydende med å ha rett.