Monstermølle på Odderøya?

En kan fra tid til annet lese i den lokale presse at lokale myndigheter og pressgrupper stopper utbygging av miljøvennlig vindkraft og høgspenning overføringsnett.