Hakk i plata!

Igjen er vi blitt minnet at Jenny Klinge fra Sp, godt støttet av barneombudet (for n-te gang), at omskjærelse av gutter må forbys.