• Kan noen virkelig forestille seg at hubro, kongeørn, lom, jaktfalk, ryper, orrfugl, villrein, gaupe, heilo osv. – de fleste utrydningstruet, ikke vil fordrives fra sine leveområder når dynamittsalvene og tungtrafikken skal pågå i anleggsperioder på over 2 år, spør innsenderen. FOTO: NTB SCANPIX

Vindkraft og samvittighet

Dag Weberg, styreleder i Hybrid Tech, skriver 18. mars at han har god samvittighet for de anleggene selskapet hans vil bygge i Rogaland og Agder for å produsere fornybar energi.