Det er nå engang slik i politikken at man ikke kan få gjennomslag for alle gode formål, hvilket ditt parti må ha følt på kroppen gjennom de siste 8 år. I koalisjonen har vi fått bred støtte for mange gode forslag, og sist, men ikke minst en økning i bemanningen på sykehjemmene. Ha et godt valg, hilsen Salvesen.