• sx838f38.jpg FOTO: SCANPIX

Omsorg som fungerer i praksis

Åpent brev til vår helseminister