• Vi som har lederansvar i kirken, er bevisst det ansvaret vi har som forvalter av tradisjoner, historie og kulturelle trosuttrykk, skriver innsenderne. Her har det også vært historiske forsømmelser, som vi arbeider med å rette opp. Bildet er fra åpningen av grunnlovsjubileet – ved Eidsvollsbygningen, 16. februar. FOTO: SCANPIX

Fra valgkirke til kirkevalg

I forbindelse med Grunnlovsjubileet avdukes blå kulturminneskilt på 179 kirker over hele landet.