• Det er vanskelig å få øye på politikere som står opp og tar ansvar for sine egne vedtatte planer, visjoner og strategier, skriver innsenderne. For eksempel vil Kristiansand gjerne være en miljøby, men det er visst glemt. En etablering på Jernbanetomta er ett av alternativene som er fremlagt (bildet). FOTO: L2 Arkitekter

«Houston, we have a problem!«

I forbindelse med behandlingen av Støodden-saken i bystyret nylig gjentar NOVs representanter at de er parate til en diskusjon om en annen løsning.