Politisk motivert politianmeldelse

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har anmeldt bøndene til politiet for en av deres politiske aksjoner.