Uriktig kritikk av Barnas by

Fædrelandsvennen reiser i sin leder 5. mai et kritisk spørsmål til om Barnas by er den riktige måten å posisjonere Kristiansandsregionen på.