• Barnehagene har tradisjonelt hatt en flat struktur og dette har fått følger for den pedagogiske ledelsen, skriver artikkelforfatterne. Man har hatt stort fokus på fordeling av oppgaver, turnus fordelt likt på alle og at omsorg og samarbeid preger ledelsesformene i barnehagene. FOTO: ARKIV

Barnehagen i 2014

Utdanning, men ikke skole! Omsorg, men ikke hjem! Hvem er vi og hvor går vi?