• Familiestrukturen er i endring, med familieoppløsning og barn som bor til ulike tider hos mor og far, skriver artikkelforfatteren. Dette stiller andre krav til en lærer og kontakt med foreldre som bor hver for seg. FOTO: NTB SCANPIX

Lærerstreiken og skolens psykososiale utfordringer

En lærer skal forstå og tolke elevens uttrykk og formidle kunnskap hvor kan hende andre verktøy enn de tradisjonelle må tas i bruk.