Sammenslåing gir effektivitet

Etter en lang prosess med planlegging og hardt arbeid ble Agder FpU en realitet lørdag 30. august på rådhuset i Kristiansand.