• Mike - lørkom 06.09.14 Vidar U.jpg

Den kalde krigens retur

Russland har allerede oppnådd det viktigste. Nato vil ikke gi Ukraina samme mulighet til å velge allianse som dagens medlemsland har nytt godt av.