• Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen må opp på dagsorden, skriver innsenderen. Det er den viktigste saken som finnes i dag, ser vi bort fra spørsmål som handler om krig og fred. FOTO: NTB SCANPIX

EØS-avtalen må sies opp

Kampen mot sosial dumping i arbeidslivet er ikke mulig uten å sloss mot EU-systemet som Norge på viktige områder er bundet til gjennom EØS-avtalen.