• FORDYRENDE MELLOMLEDD: Artikkelforfatteren mener at norske bistandsorganisasjoner er og blir fordyrende mellomledd, uansett hvilke funksjoner man baker inn i dem. FOTO: SCANPIX

Paradigmeskifte i internasjonal bistand

Kunne man spise alle dokumenter, rapporter, brosjyrer, evalueringer, artikler, bøker og informasjonsmateriell som er produsert av og om bistand, hadde det ikke vært sult i verden.