Også et lokalt senter for østsiden

Svært mange av de 5-6000 menneskene som jobber i Sørlandsparken, bor på østsiden.