• Åse Michaelsen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fylkesleder Arild Birkenes på FrPs landsmøte tidligere i år. FOTO: Kjetil Reite

Åse Michaelsens garanti

I avisen 3.ds. garanterte Åse Michaelsen at "FrP ikke har rom for rasisme eller diskriminering av noen, på bakgrunn av kultur, etnisitet, kjønn eller legning".