Kontantstøtte og andre ordninger

Denne diskusjonen er på nytt blitt aktuell etter at Aps nye statsministerkandidat kom med nye signaler og tanker om å åpne for en mer fleksibel linje.