Tobakkens pris

Det er viktig at samfunnet tar stadig nye grep for å få ned antall mennesker som røyker.