• Bestemmelsen om at en helgenprosess kan begynne først fem år etter kandidatens død, ble fraveket i tilfellet Moder Teresa. Hun døde i 1997, men det ble åpnet helgenkåring allerede i 1999, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB SCANPIX

Hvordan skapes en «helgen»?

For ikke lenge siden hadde vi Allehelgensdag. Det var en viktig minnedag. Men den dagen reiser flere spørsmål: Hva er en «helgen»? Og hvorledes oppnår man status som «helgen»?