Les formålsparagrafen

Det er politisk enighet om å satse på skulen.