• I Vest-Agder er Vest-Lista valgt ut i et representativt utvalg av kulturlandskap pga. områdets unike landskap, skriver artikkelforfatteren. Det er rikt på både natur- og kulturopplevelser og er i et aktivt landbruksmiljø. Bildet er fra Hervoll på Vanse. FOTO: Ole Steffen Gusdal

Kulturlandskapet i Vest-Agder

Kulturlandskapet er en viktig del av vår felles identitet, det gir grunnlag for tilhørighet, opplevelser og trivsel og er grunnlag for friluftsliv, reiseliv og utvikling av andre næringer.